Paragrafen

De onderstaande zeven paragrafen zijn een door het BBV verplicht onderdeel van de begrotings- en verantwoordingscyclus en geven meer inzicht in onze financiële positie. Per paragraaf beschrijven we de actuele ontwikkelingen, beleidsuitgangspunten en beheersmatige aspecten. Daarnaast lichten we per paragraaf enkele specifieke onderdelen toe. De minimale inhoudsvereisten zijn per paragraaf voorgeschreven door het BBV.