Overzicht incidenteel / structureel

Inleiding

Het overzicht van incidentele & structrele baten en lasten toont per budget de specifieke eigenschappen. Het laat zien of een budget een incidenteel of structureel karakter heeft. Dat is ook waar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toezicht op houdt. Zij toetsen het duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en meerjarenraming van provincies. Duurzaam financieel ev ...

Spelregels

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt toezicht op het duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en Meerjarenraming van provincies. Eén van de toetspunten is het duurzaam financieel evenwicht. Dit betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De structurele baten dienen dus gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Het beleid ...

Overzichtstabel

Jaarrekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Totaal baten

1.457.688

1.258.384

829.127

591.615

538.800

478.161

- waarvan incidentele baten

1.051.985

879.009

511.242

261.946

215.885

165.883

- waarvan structurele baten

405.703

379.375

317.885

329.669

322.915

312.278

Totaal lasten

1.347.778

1.258.384

829.127

569.973

522.851

454.658

- waarvan incidentele lasten

1.020.086

962.951

541.883

269.050

221.481

154.948

- waarvan structurele lasten

372.692

295.433

287.244

300.923

301.370

299.710

Saldo na bestemming (baten -/- lasten)

109.910

0

0

21.642

15.949

23.503

Specificatie incidenteel / structureel