6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Een toekomstbestendig en levendig cultureel klimaat, dat Overijssel aantrekkelijk maakt, waarin de culturele identiteit wordt ontwikkeld en behouden, waarin iedereen meedoet, waarin ruimte is voor ontwikkeling en experiment en waarin cultuur een verbindingsfactor van betekenis is.

Ontwikkelingen

Cultuur is een belangrijke verbindingsfactor in de samenleving. Het bepaalt en vormt onze identiteit en draagt bij aan de economie en aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Het zorgt voor een levendige provincie. Cultuureducatie en talentontwikkeling zijn daarom belangrijke dragers voor een levendig cultureel klimaat nu en in de toekomst. Creatieve culturele vaardigheden zijn bovendien integraal onderdeel van 21ste-eeuwse vaardigheden. Onze inwoners waarderen het culturele aanbod. In het voorjaar 2016 is het Cultuurbeleid 2017 - 2020 vastgesteld. Het resultaat van een intensief participatietraject ’Spot On! Cultuur in de schijnwerpers’. Er zit een goede dynamiek in de sector waarin ruimte is voor vernieuwing en verbinding. Belangrijke pijlers voor de periode 2017-2020 zijn continuïteit en flexibiliteit, om de dynamiek vast te houden en blijvend in te kunnen spelen op relevante ontwikkelingen en kansen.