9. Sociale kwaliteit

Overijssel is een samenleving met ruimte voor lokaal initiatief, met inwoners die zich inzetten voor hun eigen woon- werk- en leefomgeving. Noaberschap is de drijfveer.

Ontwikkelingen

Sociale kwaliteit wordt gekarakteriseerd door noaberschap. De unieke karakteristieken van de Overijsselse samenleving bieden legio kansen om de opgaven gezamenlijk op te pakken. Na acht jaar flankerend beleid is sociale kwaliteit een geïntegreerd onderdeel van onze kerntaken. In de komende beleidsperiode zetten wij in op het vergroten van het bereik van sociale kwaliteit door een flankerende inzet op maatschappelijke opgaven van gemeenten en het veld. Er zit energie in de Overijsselse samenleving en er ligt een rol voor ons om hier aan bij te dragen.