Bijlage Kwaliteit van Overijssel

De bijlage Kracht van Overijssel maakt inzichtelijke welke budgetten vanuit de investeringsimpulsen door uw Staten per prestatie beschikbaar zijn gesteld. Het gaat hier om de budgetten die tijdens de periode 2012 - 2015 en de periode 2015 - 2019 beschikbaar zijn gesteld of nog beschikbaar zijn binnen de algemene reserve Kracht van Overijssel.

Binnen onderstaande tabel kunt u als gebruiker uw eigen selectie(s) instellen. U kunt selecteren op 'kerntaak' en op 'bron'.