2. Milieu en energie

Deze kerntaak heeft een tweeledige ambitie:

  1. Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie.
  2. Borgen en verbeteren van een duurzame en veilige leefomgeving.

Ontwikkelingen

Wij voeren onze missie om een Mooi, Leefbaar en Toekomstbestendig Overijssel te realiseren uit. We realiseren en versterken een gezonde en veilige woon- en werkomgeving. Wij stimuleren daartoe duurzaamheid en vergroten het aandeel hernieuwbare energie tot minimaal 20% in 2023. Wij sluiten aan bij maatschappelijke bewegingen, ondernemerschap en de innovatiekracht van Overijssel. We stimuleren als kennisdeler, verbinder en netwerkspeler en leveren een bijdrage aan projecten. Het operationele Energiefonds Overijssel biedt goede mogelijkheden om een verscheidenheid aan financieringsvormen in te zetten. Daadwerkelijke realisatie van de projecten gebeurt vooral door particuliere investeerders.