Organisatie

In het onderdeel organisatie wordt meer informatie gegeven over Provinciale Staten, over het dagelijks bestuur bestaande uit de Commissaris van de Koning en de gedeputeerden en over de ambtelijke organisatie.