8. Gebiedsontwikkelingen

Gebiedsontwikkelingen vormen een instrument om complexe kerntaak overstijgende opgaven te kunnen realiseren. Wij hebben in elke van deze gebiedsontwikkelingen bij uitstek de rol om belangen in hun samenbundeling tot gelding te doen komen. Door de koppeling van belangen ontstaan de zogenaamde meekoppelkansen: het resultaat is meer dan de som der delen.

Ontwikkelingen

Inherent aan alle gebiedsontwikkelingen is hun programmatische hoedanigheid. Ze kennen een begin en een einde. De diverse fases, verkennen, programmeren, realiseren en evalueren, verschillen in hun aanpak en besturing. De ontwikkelingen zijn per gebiedsontwikkeling terug te vinden onder 'context'.