4. Mobiliteit

Het hoofddoel van mobiliteitsbeleid is het realiseren van een goede bereikbaarheid van economische kerngebieden voor zowel personenverkeer als goederenvervoer. Daarbij komt de focus nadrukkelijker te liggen op verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.

Ontwikkelingen

Klimaat, luchtkwaliteit en energiezekerheid is een mondiaal dossier waarvoor diverse Europese beleidsnotities zijn ontwikkeld met doelstellingen voor mobiliteit gericht op 2030 en 2050. Doordat 1/3 van de emissies worden veroorzaakt door vervoer, verschuift de focus naar duurzame oplossingen en vervoerssystemen. Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zorgen voor een veranderende mobiliteitsvraag van de samenleving. Ondermeer demografie, urbanisatie en een toenemende rol van digitale mogelijkheden zorgen voor veranderende keuzes van modaliteiten en andere reispatronen. De opkomst van webwinkels heeft niet alleen effecten op het winkelaanbod in stedelijke centra maar vraagt ook om steeds meer distributie van bestellingen en retourzendingen. Diverse innovaties binnen de mobiliteit geven tegelijkertijd nieuwe en slimmere mogelijkheden om aan die veranderende vervoersvraag tegemoet te komen. De samenleving lijkt te kantelen naar een meer zelfredzame samenleving en een kleinere bescheiden overheid. Dit heeft ook gevolgen voor de regionale en grensoverschrijdende mobiliteitsstromen. Als we overal het huidige aanbodgerichte openbaar vervoersysteem willen behouden en het beheer en onderhoud van onze infrastructuur ook overal op het huidige kwaliteitsniveau willen behouden dan vraagt dit meer structureel geld dan dat in het verleden het geval is geweest. Om te anticiperen op deze ontwikkelingen worden momenteel Koersdocumenten OV en Fiets uitgewerkt en worden de koersdocumenten voor Auto en Goederenvervoer en logistiek opgesteld. Als uitwerking van deze koersdocumenten worden relaties en netwerken gedefinieerd die we combineren en onderling prioriteren in de Integrale Netwerkvisie Overijssel. Dit vormt vervolgens een basis om de beschikbare financiƫle middelen in te zetten op de belangrijkste netwerkschakels en systemen. Hiermee willen we onder meer komen tot een passend en betaalbaar OV-systeem en besparingen in beheer en onderhoud door meer maatwerk toe te passen.