7. Kwaliteit openbaar bestuur

Het vertrouwen van de samenleving in Overijssel in het openbaar bestuur neemt toe of blijft minimaal gelijk.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een overheid die daar goed op aangesloten is. Een overheid die dichtbij en bereikbaar is. Die weet wat er in de samenleving leeft. Die daar naar luistert en inspeelt op de ontwikkelingen en kansen. Het gaat om ruimte voor initiatieven en betrokkenheid van inwoners bij beleid. Tegelijkertijd tonen we daadkracht. De veranderende verhouding overheid en samenleving betekent een ander samenspel tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het ambtelijk apparaat. Het is van belang om de toegevoegde waarde van de provincie voortdurend scherp te hebben en vanuit die basis te handelen.